Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Cashback actie 2015                      

M.A.D. Holding B.V.

Lees deze  Actievoorwaarden  zorgvuldig door. Deze actievoorwaarden zijn op de Actie onverkort van toepassing.

Artikel 1 - Actie

1. U kunt € 25,-- krijgen als u tijdens de Actie periode een MAD veersysteem koopt en van ons een Voucher hebt ontvangen op een beurs.

2. Ga naar www.mad-tooling.com/geldretouractie, vul het online aanmeldformulier in en print deze uit. Stuur het ingevulde aanmeldformulier, samen met een kopie van de aankoopbon, de voucher  en een fotokopie van de productsticker op de doos,  uiterlijk t/m 1 februari  2016 (poststempel) naar:

MAD Holding BV, Cashback Actie 2015,  Postbus 760,  3900 AT Veenendaal

Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een kopie van) de factuur, de pakbon of de kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.

Indien u problemen ondervindt bij het online registreren, neem contact op met de MAD Service en Informatielijn 0318-586100 of per e-mail naar geldretouractie@mad-tooling.com.

3. Inzendingen die te laat, onvoldoende gefrankeerd en/of incompleet verzonden zijn, worden niet in behandeling genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die u verstuurt. MAD is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

4. Deze Actie geldt alleen voor eindgebruikers.

Artikel 2 – Voordeel

1. Bij aankoop van een MAD Veersysteem ontvangt u €25 retour.

2. MAD is ten alle tijden gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.

3. De Actie kan niet worden gecombineerd met andere Acties. Maximaal 1 inzending per aangekocht product.

4. MAD streeft ernaar het Voordeel binnen 6 – 8 weken af te leveren of persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen.

Artikel 3 – Actieperiode

1. De Actie heeft een looptijd van 13 januari 2015 t/m 1 februari 2016 (factuurdatum) en zolang de voorraad strekt.

 

 

Artikel 4 – Actiegebied

1. De Actie geldt alleen op goederen die in Nederland aangekocht zijn en de Deelnemer dient te beschikken over een geldig Nederlands bankrekeningnummer. Het product moet bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden die gelden zoals beschreven onder Promotiemodel en Actie van deze Actievoorwaarden.

Artikel 5 – Overig

1. Uw gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale privacy wetgeving.

2. Vragen en opmerkingen over deze Actie kunt u telefonisch doen op nummer 0318-586100 of per e-mail naar geldretouractie@mad-tooling.com.

3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden van MAD zoals vermeld op www.mad-tooling.com/geldretouractievoorwaarden

4. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden is MAD gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers uit te sluiten. MAD is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

 

Druk- en zetfouten voorbehouden.